OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV SPLETNE STRANI SDGZ-URES v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679

Ta stran opisuje način obdelave osebnih podatkov uporabnikov, ki obiščejo spletno stran GAL Karso – LAS Kras, ki je dostopna z elektronskimi napravami preko naslovov: trieste.green.

Te informacije se ne nanašajo na druge spletne strani ali spletne storitve, ki so dostopne preko morebitno objavljenih hiperpovezav in za katere SDGZ.

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je GAL Carso – LAS Kras, ki ga zastopa vsakokratni zakoniti zastopnik, s sedežem v Trstu,

Vrsta podatkov in namen obdelave podatkov

Podatki brskanja

Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje spletne strani, pridobivajo med svojim običajnim delovanjem nekatere osebne podatke, katerih posredovanje je implicitno pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Gre za podatke, ki niso zbrani z namenom, da bi jih povezali z določenimi osebami, vendar ti bi lahko zaradi njihove narave omogočili identifikacijo uporabnikov preko obdelave in povezovanja z drugimi podatki v lasti tretjih oseb.

V to kategorijo sodijo IP naslovi in imena domen računalnikov ali naprav, ki se jih poslužujejo uporabniki, naslovi v zapisu URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) zahtevanih virov, čas zahtevka, način, uporabljen pri predložitvi zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene v odzivu, številčna koda, ki označuje stanje odziva ki jih dobi strežnik (uspešna povezava, napaka itd.) in drugi parametri, povezani z operacijskim sistemom in uporabniškim računalniškim okoljem.

Ti podatki so potrebni za uporabo spletnih storitev in se obdelujejo tudi za pridobivanje statističnih podatkov o njihovi uporabi (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev glede na uro ali dan, geografsko območje itd.) ter za preverjanje pravilnega delovanja ponujenih storitev. Ti podatki se izbrišejo takoj po obdelavi.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje elektronske pošte na navedene naslove, kot tudi izpolnjevanje in predložitev obrazcev na tej spletni strani imata kot posledico pridobivanje kontaktnih podatkov pošiljatelja, ki so potrebni za odgovarjanje na zahteve in prošnje, kot tudi drugih podatkov, ki so   vključeni v sporočilu.

Na spletni strani bodo lahko objavljena posebna obvestila, ki bodo pripravljena za namene zagotavljanja določenih storitev na zahtevo.  

Prostovoljno posredovanje podatkov

Ne glede na to, kar je določeno za navigacijske podatke, uporabnik lahko prostovoljno posreduje osebne podatke z namenom pridobivanja informacij ali storitev. Če uporabnik ne posreduje teh podatkov to lahko onemogoči pridobitev željenih informacij oziroma storitev.

Prejemniki osebnih podatkov

Osebne podatke, zbrane s storitvami, ki jih ponuja ta spletna stran, obdeluje osebje, ki ga pooblasti upravljalec. Upravljalec lahko občasno dovoli tretjim dobaviteljem začasen dostop do spletne strani izključno za namene tehnične pomoči v skladu z zakonom in pod njegovim nadzorom. Poleg tega bodo podjetja, ki opravljajo storitev prodaje morda lahko seznanjena z zbranimi podatki. Razen v teh primerih se podatki, ki izhajajo iz interakcije s spletno stranjo, ne razkrijejo oziroma ne razširijo tretjim osebam.

Pravice zainteresirane stranke

V skladu s 15. členom in naslednjimi členi GDPR ima uporabnik kadar koli pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravljanje ali izbris le-teh, omejitev obdelave v primerih, ki jih določa 18 člen Uredbe. V primerih, ki jih predvideva 20. člen GDPR ima uporabnik pravico pridobiti podatke, ki ga zadevajo in to v strukturiranem formatu, ki je v splošni rabi in je berljiv z elektronskimi napravami. Uporabnik lahko v skladu s 7. členom GDPR kadar koli prekliče podano soglasje (v primerih, ko se soglasje zahteva) in vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.


Uporabnik lahko vloži ugovor proti obdelavi njegovih osebnih podatkov v skladu s 21- členom GDPR.

Zainteresirana stranka lahko uveljavlja svoje pravice tako, da kontaktira upravljalca podatkov xxxx, s sporočilom elektronske certificirane pošte na naslov galcarso@pec.it. ali s priporočenim pismom s povratnico na naslov xxx

Posodobitev informacij

Informacije, ki so tukaj navede se lahko spremenijo. Vljudno vabimo uporabnike naj občasno obiščejo to stran in se tako seznanijo s posodobitvami v zvezi z načinom obdelave osebnih podatkov.

Zadnjič posodobljeno dne 27. marca 2020.

Cerca tra i prodotti

Categorie di prodotto